Shambhu Sharane Padi Bhajan with Lyrics in English

Shambhu Sharane Padi Bhajan with Lyrics in English
Shambhu Sharane Padi Bhajan with Lyrics in English

Watch and listen Gujarati famous bhajan with lyrics in english.

Shambhu sharane padi, magu ghadi re ghadi,
Kast kapo, daya kari darshan shiv aapo.

Tame bhakto na dukh harnara,
Shubh saunu sada karnara,
Hu to mandmati, tari akal gati,
Kast kapo, daya kari darshan shiv aapo.

Aange bhasm shmashan ni chodi,
Sange rakho sada bhut todi,
Bhale tilak kariyu, kanthe vish dhariyu,
Amrut aapo, daya kari darshan shiv aapo.

Neti neti jya ved bhane chey,
Maru chitdu tya java chahe chey,
Sara jagma chey tu, Vasu tara ma hu,
Shakti aapo, daya kari darshan shiv aapo.

Hu to ekal panthi pravshi,
Chata aatam kem udasi,
Thakyo mathi re mathi,
Karan jadtu nathi,
Samjan aapo, daya kari darshan shiv aapo.

Aapo drashti ma tej anokhu,
Sari shrushtine shivroop dekhu,
Mara manma vaso, haiye aavi haso,
Shanti sthapo, daya kari darshan shiv aapo.

Bhola shankar bhav dukh kapo,
Nitya seva nu shubh dhan aapo,
Tada maan mada, gado garv sada,
Bhakti aapo, daya kari darshan shiv aapo.

Shambhu Sharane Padi Bhajan with Lyrics in English