Hari Ne Bhajata Prabhatiya with Lyrics in English

Hari Ne Bhajata Prabhatiya with Lyrics in English
Hari Ne Bhajata Prabhatiya with Lyrics in English

Watch and listen one of the famous gujarati prabhatiya with lyrics.

Hari ne bhajata haji koi ne, laaj jata nathi jani re.
Jeni shurta shamaliya sath vade vedvani re,
Hari ne..

Vahale ugariyo pradlad hirankashyap mariyo re,
Vibhishan aapyu raj, ravan sau hariyo re,
Hari ne..